„Демис-90“ ООД – Хасково

Строителна механизация, вътрешен и международен транспорт

Адрес:

6300 Хасково
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 19
E-mail: demis90ood@abv.bg
Тел.: +359/(0)888 67 10 83
Тел.: +359/(0)887 28 06 05